بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت

باعث افتخار و سرافرازی است که شما را به نمایشگاه بین المللی نفت دعوت کنیم.

محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران است.

تاریخ برگزاری نمایشگاه 3 الی 6 بهمن ماه .

زمان برگزاری نمایشگاه (یعنی ساعت شروع و پایان کار نمایشگاه ) 9 صبح الی 17 بعدازظهر می باشد .

از حضور شما در این نمایشگاه خرسند خواهیم شد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه