روز ملی صادرات

روز ملی صادرات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در 5 ماهه نخست سال حدود 24.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش 35.6 میلیارد دلاری تجارت ایران در 5 ماهه نخست سال 1398 حدود 31 درصد کاهش داشته است.

در 5 ماهه نخست سال 1399 حدود 10.9 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 13.7 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به 5 ماهه نخست سال 1398 به ترتیب 39 درصد و 23 درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات و واردات ایران نیز در مدت مذکور به ترتیب با کاهش حدود 37 درصدی و 3 درصدی مواجه شده است.

تراز تجاری ایران طی 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت تضیعف شده و از منفی 127 میلیون دلار به منفی 2.8 میلیارد دلار، کاهش یافته که به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه