کارآفرین و کارآفرینی

کارآفرین و کارآفرینی

گاهی سخن گفتن از مفاهیم و واژه هایی بسیار دشوار است و اساساً غیر ممکن ، گفته اند :« برای خراب کردن یک حقیقت ، خوب به آن حمله نکنید بد از آن دفاع کنید » و این روزها سخن گفتن از مفاهیمی به جد بسیار بسیار دشوار است به این مفاهیم نگاه کنید « سرمایه گذار ، تولید ملی ، کارآفرینی ، اقتدار اقتصادی ، اشتغال زائی ، بومی سازی و … و … »
اکنون پس از خواندن چه احساسی دارید و چه تصویری در ذهن خواننده ساخته می شود. استفاده ابزاری از این مفاهیم و بر ساختن شعارهای دهان پر کن و خالی از واقعیت چنان تصویری را به ذهن خواننده و شنونده انتقال می دهد که منصف ترین آدم ها احساس می کنند به تمسخر و ریشخند گرفته شده اند بنابراین پیشنهاد من این است در این روز که روز کار آفرین نام گرفته است ذهن را بشوییم و به بازیابی دوباره این مفهوم ارزشمند بشری پرداخته و بدانیم ضرورتی است اجتناب ناپذیر برای جامعه ای که در آن کار ، تولید و تولید کننده به معنای واقعی کلمه ( لطفاً تمایز کامل آن با رانت خواری را حتماً در نظر داشته باشید) به خط پایان نیز بدهکار است اما اگر بخواهم در پایان سخن ، مطلبی به عنوان مهمترین و اساسی ترین ویژگی کار آفرین بگویم این است که کارآفرین و کارآفرینی بدون عشق به ایران و ایرانیان ، بخوانید انسان در مفهوم عام ، بی معناست.

به قلم دکتر مظفر احمدی
مدیریت عامل شرکت سهنددور

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه