دسته بندی نشده

گسترش اپیدمی کرونا ، اقتصاد جهانی را در ماه‌ های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است . رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از اجرای سیاست‌ های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌ گذاری، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد...