شرایط نصب

نکاتی راجع به نصب گیربکس های حلزونی:

  • گیربکس باید محکم به یک پایه صلب پیچ شود تا ارتعاش ننماید.
  • اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریباژ می دهید از کوپلینگ های هیدرولیکی ، محدود کننده های گشتاور نیرو ، کلاج و غیره استفاده کنید.
  • اگر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آن ها جلوگیری شود.
  • تلرانس ها ماشین کاری هر نوع دنده ، چرخ زنجیر یا پولی که روی محورهای ورودی یا خروجی نصب می شود H7 یا H6 باشد.
  • محور گیربکس ها سوراخ دار و رزرو شده است ، تا بتوانید روی چرخ دنده یا چرخ زنجیر مورد نصب ، پیچ ببندید.
  • سوراخ محور گیربکس ها دارای تلرانس H7 است ، تمام محورهایی که به آن وصل می شود معمولاً با H6 ماشین کاری می گردند. اگر لازم باشد که انطباق تداخلی باشد می توان از (H7 – J6) استفاده کرد.
  • قبل از راه اندازی گیربکس اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و ویسکوزیته روغن برای نوع بار مصرفی ، صحیح است. وقتی گیربکس را گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به روغن کاری بعدی نیست . اگر روغن معدنی استفاده شده توصیه می شود که :
  • روغن را پس از 1000 – 500 ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتراست داخل گیربکس را شست و شو دهید.
  • در فواصل زمانی منظم ، سطح روغن را بازرسی و روغن را پس از 4000 ساعت کار عوض کنید.
  • اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از 8000 ساعت کار تعویض نمائید در صورتی که گیربکس قبل از راه اندازی احتمال ماندن در هوای مرطوب به مدت زیاد داشته باشد بهتر است آن را پر از روغن کنید؛ طبیعتاً پس از راه اندازی گیربکس، سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.