روغن معدنی

کاربردها:

– دنده های بسته

– یاتاقان ها

– کوپلینگ ها

 • این روغن به طور ویژه برای دنده های بسته در شرایط عملیاتی سخت طراحی شده است.

– یاتاقان ها و کوپلینگ های دنده ای

– دنده های ساده و مارپیچی

– دنده های حلزونی

استانداردهای بین المللی و تاییدیه های سازندگان

 • DIN 51517 Part 3 <= group CLP
 • NF – ISO 6743-6 category CKD
 • AGMA 9005 – E02 EP
 • U.S.STEEL 224
 • FLENDER
 • AISI 224
 • SEB 181226
 • CINCINNATI MILACRON
 • DAVID BROWN

مزایا

 • خواص عالی EP و ضد سایش
 • سازگاری مناسب با آب بندها
 • مقاومت بسیار بالا در مقابل اکسیداسیون و تخریب روغن
 • ایجاد محافظت بالا از آلیاژهای مس در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • پایداری حرارتی بالا
 • مقاومت بسیار بالا در مقابل تولید کف و امولسیون

سلامتی ، ایمنی و نگهداری

 • هشدار : با روغن های با پایه پلی گلایکول سازگار نمی باشد.

ویژگی های عمومی

واحد روش ها CARTER EP
68 100 150 220 320 460 680 1000
دانسیته در 15 درجه سانتیگراد Kg/m3 ISO 3675 885 888 892 893 899 903 920 937
گرانروی در 40 درجه سانتیگراد mm2/s ISO 3104 68 100 150 220 320 460 680 1000
گرانروی در 100 درجه سانتیگراد mm2/s ISO 3104 8/8 11/8 14/8 18/5 23/7 29/9 34/5 43/5
شاخص گرانروی ISO 2909 99 98 96 95 93 95 82 80
نقطه اشتعال (ظرف باز) ° C ISO 2592 230 233 227 270 264 256 258 244
نقطه ریزش ° C ISO 3016 24- 21- 21- 21- 15- 12- 12- 9-
تست FZG ( A/8 , 3/90) DIN 51354/2 13< 13< 13< 13< 13< 13< 13< 13<
 • مشخصات بالا شامل مقادیر متوسط می باشد.