سایر صنایع

گیربکس RLG 31

توان:   100kw

نسبت:  67 = i

دور ورودی:    1750rpm

گیربکس mixer (میکسر)

توان ورودی:  160kw

نسبت:  69 = i

دور ورودی:    1400rpm

گیربکس مرکب ( گیربکس نورد)

توان:   110kw

نسبت:  I2  = 80           I1 = 31

دور ورودی:   1500rpm

گیربکس RNG – 31 – DN – 80

توان:  100kw

نسبت: 77 = i

دور ورودی:  1750rpm