خط مشی

شرکت سهند دور در راستاي انجام وظيفه و رسالت خود که طراحی و تولید انواع گیربکس های صنعتی است، با هدف جلب اعتماد و افزایش رضایت مشتریان و با در نظر گرفتن الزامات کلیه ذی نفعان،بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. اين شرکت در راستای افزايش سهم بازار،ضمن استقرار سيستم‌ مديريت کيفيت، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 ،برای دستیابی به اهداف خود، سياست هاي زير را با جدیت دنبال مي نمايد :

  • تلاش درجهت افزایش سهم بازارهای داخلی و بین المللی با رویکردی مبنی بر توسعه بازار
  • افزایش ظرفیت و راندمان تولید
  • توسعه سازمان از طریق ایجاد تنوع در محصولات
  • کاهش هزینه ها و کاهش ضایعات میزان ضایعات و دوباره کاری ها در راستای افزایش کیفیت محصولات
  • مشارکت و ارتباط موثر با کلیه ذی نفعان در راستای منافع متقابل و ارتقاء سطح کیفی
  • شناسایی بازار و رقبای صنعت در راستای افزایش کیفیت محصولات و خدمات به منظور ارتقاء سطح رضایت و وفاداری مشتریان
  • ارتقاء سطح دانش ، تخصص و مهارت های نیروی انسانی و توجه به نیازهای انگیزیشی آنان به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمان
  • بهبود گسترش سیستم آزمایشگاه جهت عملکرد گیربکس های تولیدی در جهت افزایش رضایت مشتریان ، بهبود کیفیت و …

مديريت ارشد اين سازمان ، خود را متعهد به اجراي اين خط مشي مي داند و از درک و اجراي صحيح خط مشي توسط تمامي کارکنان به صورت مداوم اطمينان حاصل مي نمايد .