واحد تحقیق و توسعه

در سال 1376واحد تحقیق و توسعه (( R&D رسما در چارت سازمانی سهند دور قرار گرفت و کار خود را به صورت سازمان یافته آغاز نمود ، راه اندازی این واحد تاکنون تاثیر مستقیمی بر نوآوری ، بهره وری ، ارتقا کیفیت ، بالابردن سطح استاندارد ، سهم بازار و نیز دیگر عوامل افزاینده توان رقابتی مجموعه سهند دور داشته است . وجود واحد تحقیق و توسعه در شرکت سهند دور این قدرت را میدهد که ما قادر به تولید و مهندسی معکوس انواع گیربکس های صنعتی از 12/0 کیلو وات تا 15 مگا وات که تا کنون در کشور ساخته نشده باشیم.

اهداف این واحد شامل :

  • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرایندها
  • کشف و درک فرصت ها و نیاز های بازار و تولید محصولات جدید و ارتقا کیفیت
  • افزایش نیروی رقابتی در عرصه های داخلی و خارجی و حضور فعال در بازارهای جهانی
  • تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه های تولید
  • ارتقا میزان خود اتکایی