صنعت سنگ و ساختمان

گیربکس های قورباغه ای (GHP)

توان:  130kw

نسبت: 32/5 = i

دور ورودی: 1450rpm

گیربکس حلزونی سری VF

توان:  2/2kw

نسبت:  9 = i

دور ورودی:  1450rpm