فولاد کیش Tag

بیست و دومین نمایشگاه فولاد پس از هفت ماه تاخیر به دلیل ویروس کرونا ، در تاریخ 14  لغایت 17 مهر ماه برگزار شد. در این نمایشگاه 254 شرکت کننده عمدتاً داخلی حضور داشتند و با ارائه محصولات خود نیاز کشور را به واردات محصولات خارجی...