گیربکس چیست

گیربکس چیست

گیربکس ها یک از مهمترین اجزاء انتقال قدرت هستند که با توجه به کاربرد مورد نظر می تواند به صورت کاهنده و افزاینده عمل کنند . گیربکس های کاهنده با کاهش دور موجب افزایش گشتاور خروجی می شوند و گیربکس های افزاینده موجب افزایش دور خروجی و کاهش گشتاور خروجی می شوند غالب گیربکس های مورد استفاده در صنایع ایران به صورت کاهنده می باشند و برای افزایش گشتاور مورد استفاده قرار می گیرند.

با توجه به اینکه در حالت ایده آل و صرف نظر کردن از هدر رفتن انرژی حاصل ضرب دور در گشتاور در ورودی و خروجی گیربکس ثابت است ، به سادگی می توان میزان افزایش یا کاهش گشتاور در گیربکس مورد نظر را محاسبه کرد .

برای انتخاب گیربکس مناسب نیاز به تعیین یک سری پارامترها می باشد که مهترین آنها می توان به گشتاور خروجی ، نسبت کاهش دور ، دور خروجی و توان ورودی اشاره کرد . علاوه بر این موارد می توان به عواملی همچون محیط و مکان قرارگیری گیربکس ، شکل قرارگیری گیربکس و شافت ها ، مقدار نیروی شعاعی و محوری اعمالی به گیربکس اشاره کرد. انتخاب صحیح گیربکس برای حداکثر کارایی امری مهم است.