صنعت کشاورزی

گیربکس حلزونی سری VF

توان:  130kw

نسبت: 32/5 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس های سری RAN

توان:  2/2kw

نسبت:  9 = i

دور ورودی:  1450rpm