فرهنگی ادبی

از اهداف اساسی شرکت سهنددور که همواره با تاکید مدیریت آن مجموعه به آن پرداخته شده است قدم برداشتن هر چند کوتاه در مسیر توسعه و آبادانی ایران زمین در عرصه فرهنگی ادبی بوده است:

  • حامی چاپ ماهنامه پر مخاطب فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ” دریچه ” از سال
  • حامی چاپ کتاب هایی در زمینه های صنعتی ، ادبی و محیط زیست
  • حامی ضبط و انتشار محصولات فرهنگی مرتبط با موسیقی
  • حامی ساخت فیلم سینمایی اجتماعی و انیمیشن با موضوع شاهنامه فردوسی
  • برگزار کننده مراسم سالیانه بزرگداشت فردوسی از سال 1379 تا امروز