استخدام

مشتری گرامی

از آنجایی که پویایی و ارتقاء کیفیت ، سرلوحه تلاش این مجموعه بوده است و همچنین میزان رضایتمندی مشتریان از محصولات و خدمات شرکت سهند دور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا خواهشمند است نهایت دقت خود را نسبت به تکمیل این فرم و ارسال آن مرقوم فرمائید تا ما را در ارائه محصولات با بهترین کیفیت یاری نمائید.